Author

Mari Emlyn

Welsh author and actress

1964   -  

country of citizenship: United Kingdom, Wales
languages spoken, written or signed: Welsh, English
educated at: Rose Bruford College
occupation: screenwriter, writer, actor

Awdur ac actores yw Mari Emlyn (ganwyd Chwefror 1964). Ganwyd a magwyd Emlyn yng Nghaerdydd. Yn dilyn cwblhau ei haddysg yn ysgolion Bryntaf a Llanhari aeth i Lundain a graddio yn y Celfyddydau Perfformio yng Ngholeg Rose Bruford College of Speech and Drama. Ers hynny mae wedi dilyn gyrfa fel actores, sgriptwraig, golygydd llyfrau ac awdur llyfrau yn ogystal â threulio pum mlynedd fel Cyfarwyddwr Artistig Galeri, Caernarfon. Ei chyhoeddiad diweddaraf fel awdur yw Cofiwch Dryweryn - Cymru'n Deffro / Wales Awakening (Hydref 2019), sef cyfrol a ganolbwyntia ar ffenomenon murluniau diweddaraf Cofiwch Dryweryn sydd wedi ymddangos ar hyd a lled Cymru mewn ymateb i'r trosedd casineb yn erbyn y murlun eiconig gwreiddiol. Ynghyd â lluniau o'r murluniau, mae'r rhai fu'n eu peintio yn egluro pam eu bod wedi gweithredu yn y fath fodd a cheir cyfraniadau gan rai fu'n llygad dystion i foddi Capel Celyn.
Read more or edit on Wikipedia

Series

0

  Works

  3

  Welcome to Inventaire

  the library of your friends and communities
  learn more
  you are offline