Author

Llion Jones

Welsh poet and academic

1964   -  

language of expression: Welsh, English
occupation: academic, poet
www.llionjones.com

Mae Llion Elis Jones (ganwyd 1964) yn brifardd, beirniad ac academydd. Magwyd ef yn Abergele ond mae bellach yn byw ym Mhenrhosgarnedd. Ef yw Cyfarwyddwr Canolfan Bedwyr, canolfan gwasanaethau, technoleg ac ymchwil Cymraeg Prifysgol Bangor a datblygu adnoddau technoleg iaith yn y Gymraeg.
Read more or edit on Wikipedia

Series

0

Works

1

Pethe achlysurol

book

author: Llion Jones

2007

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline