Author

Llion Jones

Welsh poet and academic

1964   -  

languages spoken, written or signed: Welsh, English
occupation: academic, poet
www.llionjones.com

Mae Llion Elis Jones (ganwyd 1964) yn brifardd, beirniad ac academydd. Magwyd ef yn Abergele ond mae bellach yn byw ym Mhenrhosgarnedd. Ef yw Cyfarwyddwr Canolfan Bedwyr, canolfan gwasanaethau, technoleg ac ymchwil Cymraeg Prifysgol Bangor a datblygu adnoddau technoleg iaith yn y Gymraeg.
Read more or edit on Wikipedia

Series

0

  Works

  1

  Welcome to Inventaire

  the library of your friends and communities
  learn more
  you are offline