Author

Idris Reynolds

1942   -  

occupation: poet

Mae Idris Reynolds brifardd, yn fardd toreithiog ac yn awdur nifer o gyfrolau am feirdd a barddoniaeth. Enillodd ei gyfrol Cofio Dic: Darn o'r Haul Draw yn Rhywle wobr Llyfr y Flwyddyn yn 2017. Mae’n byw ym mhentref Brynhoffnant gyda’i wraig Elsie. Cyhoeddwyd Ar Ben y Lôn, ei drydedd gyfrol o gerddi, yn 2019.
Read more or edit on Wikipedia

Series

0

  Works

  5

  Welcome to Inventaire

  the library of your friends and communities
  learn more
  you are offline