Author

Mared Lewis

schrijver

1964   -  

occupation: writer

Awdures a dramodydd yw Mared Lewis (ganwyd 1964) yn wreiddiol o Falltraeth, Ynys Môn ac ar hyn o bryd mae hi'n byw yn Llanddaniel - Fab, Sir Fôn. Ei hoff awduron hi yw Geraint V .Jones a Jane Edwards.Graddiodd yn y Saesneg ym Mhrifysgol Aberystwyth ac yna treuliodd gyfnod byr yn Nghaliffornia. Wedi gweithio fel athrawes Saesneg ac ym myd addysg a busnes, mae hi bellach yn gweithio ar ei liwt ei hun. Mae hi wedi cyfrannu nifer o sgriptiau i gyfresi fel Pobol y Cwm a Rownd a Rownd ac i'r gyfres ddrama radio Rhydeglwys. Darlledwyd saith drama wreiddiol ganddi ar Radio Cymru. Mae Mared wedi cyhoeddi nifer o nofelau i oedolion ac i bobl ifanc. Mae ei llyfrau hi yn cynnwys Fi a Mr Huws, Rhwng Dau Fyd ac Alffi.. Cyrhaeddodd Maison du Soleil restr fer Llyfr y Flwyddyn yn 2009. Mae ei nofel ddiweddaraf, Rhwng Dau Fyd , wedi gwerthu dros 700 copi. Mae wedi ennill sawl coron a chadair mewn eisteddfodau lleol, a choron yr Eisteddfod Ryng-golegol.
Read more or edit on Wikipedia

works

5

Alffi

book

author: Mared Lewis

2012

Ffair sborion

book

author: Mared Lewis

2007

Esgid wag

book

author: Mared Lewis

2004

Min y môr

book

author: Mared Lewis

2012

Y Maison du Soleil

boek van Mared Lewis

author: Mared Lewis

2010

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline