Author

Joanna Davies

1973   -  

educated at: Aberystwyth University
occupation: television producer, writer, columnist

Awdur nofelau Cymraeg a Saesneg yw Joanna Davies (ganwyd 1973). O Gorslas, Cwm Gwendraeth, mynychodd Ysgol Gyfun Ddwyieithog Maesyryrfa, Cefneithin cyn mynd i Brifysgol Aberystwyth lle astudiodd Ysgrifennu Creadigol o dan Mihangel Morgan a John Rowlands. Yna astudiodd am MPhil mewn Ffilm a Theledu cyn gweithio am ddeng mlynedd fel Cynhyrchydd Teledu i ITV Cymru, S4C a BBC Cymru.Cyhoeddodd bum nofel Gymraeg, sef Ffreshars (2008), Mr Perffaith (2011) Ieuan Bythwyrdd (2013) Cario 'Mlaen (2014) ac Un Man (2015). Yn Saesneg mae Freshers, Mr Perfect a Dream StateBellach mae'n byw yn Llanilltud Fawr ym Mro Morgannwg.
Read more or edit on Wikipedia

Series

0

  Works

  5

  Welcome to Inventaire

  the library of your friends and communities
  learn more
  you are offline