Author

Joanna Davies

1973   -  

educated at: Aberystwyth University
occupation: television producer, writer, columnist

Awdur nofelau Cymraeg a Saesneg yw Joanna Davies (ganwyd 1973). O Gorslas, Cwm Gwendraeth, mynychodd Ysgol Gyfun Ddwyieithog Maesyryrfa, Cefneithin cyn mynd i Brifysgol Aberystwyth lle astudiodd Ysgrifennu Creadigol o dan Mihangel Morgan a John Rowlands. Yna astudiodd am MPhil mewn Ffilm a Theledu cyn gweithio am ddeng mlynedd fel Cynhyrchydd Teledu i ITV Cymru, S4C a BBC Cymru.Cyhoeddodd bum nofel Gymraeg, sef Ffreshars (2008), Mr Perffaith (2011) Ieuan Bythwyrdd (2013) Cario 'Mlaen (2014) ac Un Man (2015). Yn Saesneg mae Freshers, Mr Perfect a Dream StateBellach mae'n byw yn Llanilltud Fawr ym Mro Morgannwg.
Read more or edit on Wikipedia

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline