Work

Můj Janáček

wd:Q47145349

Můj Janáček je název knihy Milana Kundery o životě a díle skladatele Leoše Janáčka. Kundera se v knize zamýšlí nad Janáčkovou osobností a tvorbou a srovnává je s dalšími světovými skladateli jeho doby.
Read more or edit on Wikipedia

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline