Work

The anatomy of human destructiveness cover

The anatomy of human destructiveness

wd:Q488331

Анатомия на човешката деструктивност (на английски: The Anatomy of Human Destructiveness), (на немски: Anatomie der menschlichen Destruktivität) е монументален труд от 570 страници на немския психоаналитик Ерих Фром от 1973 г. На български език излиза за пръв път през 2003 г. Излиза в луксозно издание с твърди корици и в едно обикновено с меки корици, впоследствие излиза още веднъж през 2009 г. в Том 3 на събраните съчинения на Ерих Фром. Според автора тази книга представлява "първият том на цялостен труд върху теорията на психоанализата". От друга страна написването на книгата е отнема повече от шест години като на Фром му се налага да навлезе в сравнително непознати за него области като неврофизиология, зоопсихология, палентология и антропология. В първата част на книгата Ерих Фром разглежда теориите за инстинктите от Чарлз Дарвин насам, както и по-новите теории на Фройд и Лоренц. По-нататък прави критичен преглед на бихевиоризма, на необихевиоризма на Скинър. В края на тази част се прави сравнение между инстинктивистите и бихевиористите. Втората част на книгата разглежда полетата извън психоанализата, а именно неврофизиологичните основи на агресията, защитните ѝ функции, поведението на животните и тяхната агресия, палеонтология и антропология, където е особено интересно разглеждането на три системи от първобитни човешки племена и нивото на агресията и разрушителността в техния живот. Фром подразделя трите системи на Система A: утвърждаващи живота общества, Система B: недеструктивни агресивни общества, Система C: деструктивни общества. Сред обществата от първата система са "индианците Зуньи, планинските арапахо и батонга, аранда, семангите, тодас, полярните ескимоси, мбуту". Във втората система са "гренландските ескимоси, бачигас, ожибвите, ифугаос, манусианците, самоанците, индианците Дакота, маорите, тасманийците, казахите, айнусите, враните, инките и хотентотите". В последната система C влизат добуанците и други.В третата част се разглежда агресията, както и псевдоагресията и нейните видове (случайна агресия, игрова агресия и себеутвърждаваща агресия). Под псевдоагресия Ерих Фром разбира "онези агресивни действия, които могат да причинят вреда, без тя да е умишлена". След това злостната агресия и нейните предпоставки в човека. Тази глава на трета част е заета главно с методологическите основи на неговата теория за човека, както и с дефинирането и обяснението на петте екзистенциални потребности. В тази трета част Ерих Фром прави анализи на Керн и Ернст фон Саломон като примери за клинични случай на преклонение пред деструкцията, също така на Йосиф Сталин като клиничен случай на несексуален садизъм, на Хайнрих Химлер като клиничен случай на анално-задържащ садизъм. По-нататък Фром се спира подробно на личността на Хитлер, където представя доразвити идеите си за некрофилията и некрофилния характер, откакто за първи път пише за тях в книгата си Душата на човека (1964). Анализът на Адолф Хитлер разглеждан като клиничен случай на некрофилия е особено подробен. В края на книгата Фром прави критичен преглед на теорията на Фройд за агресивността и деструктивността като се опитва да покаже начина по който еволюира теорията на Фройд през годините на неговия живот (на Фройд).
Read more or edit on Wikipedia

original title: The anatomy of human destructiveness
date of publication: 1973
main subject: violence

editions

add
add an edition without an ISBN
Atlas of Human Anatomy

inv:3aac3e19c96881df10963e0f1adfaafa

author: Frank H. Netter

series
works
Merge
Elements of Human Anatomy

inv:035a93cc360f4e285e955bc12c2ad4ab

series
works
Merge
Sobotta Atlas of Human Anatomy

inv:aea555cb4000c73f30e5288af127aa3f

series
works
Merge
The Anatomy of Story

inv:37f77166f9801a52d746b8d2c1731cd6

author: John Truby

series
works
Merge
Color Atlas and Textbook of Human Anatomy: Locomotor system

inv:5d5517d60e4e4d190ac969f69c9d2620

author: Werner Platzer

series
works
Merge
The Anatomy of Fascism

inv:93dbd9f02e6883795973edfedfd58349

author: Robert Paxton

series
works
Merge
Human anatomy : the definitive visual guide

inv:21f69da128275fad987bc79ef96e8b64

series
works
Merge
The Anatomy of the Sea

inv:f14f552f33dad73d34b565dc3890814f

author: David Ponsonby

series
works
Merge
The Anatomy of Influence

inv:f5384a798bcc2b5541f53e5d6e8f8dc1

author: Harold Bloom

series
works
Merge
Body of Secrets: Anatomy of the Ultra-Secret National Security Agency

inv:f5384a798bcc2b5541f53e5d6e1f4468

author: James Bamford

series
works
Merge
Body of Secrets: Anatomy of the Ult

inv:0862048c3f246c0f4a39f33a6529817a

author: James Bamford

series
works
Merge
The anatomy of general surgical operations

inv:6931b48d3cdd5b6ec0383917cb382af0

series
works
Merge
Anatomy of the fourth gospel

inv:7a48596c4c94586c034152bc441b22a3

series
works
Merge
Passchendaele: The Anatomy of a Tragedy

inv:ce9131dff9916ae2e619de81801a9c30

series
works
Merge
Evolutionary anatomy of the primate cerebral cortex

inv:4b9a11d8a32aabab8b2e417f3e50b280

author: Dean Falk

series
works
Merge
Surgical Anatomy of the Heart

inv:7bb2ebc6d09e1272d9c41b31ccf17a3c

series
works
Merge
The dispossessed : an anatomy of exile

inv:0905a94496d748bb9810dd59eb00c1f2

series
works
Merge
The Anatomy and Biology of the Human Skeleton

inv:293afa3a172bde8bc145508b08d6b9a7

series
works
Merge
Atlas of human anatomy for the artist

inv:2905e58924537f72714fdf733ecc1df5

series
works
Merge
Anatomy, a regional atlas of the human body

inv:e6a1a3d983761e6883db00ee35e5a14d

series
works
Merge
The New Atlas of Human Anatomy

inv:60905d992c09c12f92b0a8a78ef3c3c6

series
works
Merge
Practical Color Atlas of Human Anatomy

inv:bbe59feda52d28ddf6bd68d01311a60a

series
works
Merge
Atlas of Human Cross-Sectional Anatomy

inv:63295e5d2b66b4689f73d19cdad7fcdc

series
works
Merge
Color Atlas of Human Anatomy

inv:754436c5d346f3f2bd4430ed6eddbd31

author: Werner Platzer

series
works
Merge
Atlas of human anatomy in cross section

inv:7bb2ebc6d09e1272d9c41b31ccd03abd

series
works
Merge
Color atlas of human anatomy.

inv:754436c5d346f3f2bd4430ed6eddcb9e

author: Werner Platzer

series
works
Merge
Human Anatomy

inv:ab4c2feca15120e6ada9aca7cfe3a194

series
works
Merge
Human Anatomy

inv:e8da67ccc60fb837e0c31448d1c47ec1

series
works
Merge
Human Anatomy

inv:91760e03c9c367c3fd75655532129473

series
works
Merge
Human Anatomy

inv:91760e03c9c367c3fd7565553212bf6f

series
works
Merge
Anatomy of the Orchestra

inv:0f6c9c0cdfb9d14da9c82201da0d994f

author: Norman Del Mar

series
works
Merge
The Anatomy of Type

inv:f0bea439fbe350c0e00178a12cdc4fba

author: Stephen Coles

series
works
Merge
The Anatomy of Harpo Marx

inv:b78464c4073f7124372cf888b90bc657

series
works
Merge
Miller's Anatomy of the Dog

inv:c7ab027aa7e2654af81e9e6131915220

series
works
Merge
The Melancholy of Anatomy

inv:17b2f8889deecc74b951aceb3f1890ff

author: Shelley Jackson

series
works
Merge
Anatomy of the Spirit

inv:8078e723667fce93033831e8c62b917a

series
works
Merge
The Anatomy of a Game

inv:ab4c2feca15120e6ada9aca7cf2011d3

series
works
Merge
The Anatomy of Change

inv:3aac3e19c96881df10963e0f1a6d3d2d

series
works
Merge
Human Anatomy & Physiology

inv:0835b4d395020e8753e296937cca1363

series
works
Merge
Human Anatomy & Physiology

inv:3063c6fa31a61e795610e0a8790590e6

author: Erin C. Amerman

series
works
Merge
Hole's Human Anatomy & Physiology

inv:e4e677670de032518079d1ca6164314b

series
works
Merge
Human Anatomy & Physiology

inv:1fdd61c1d263f358c20182d0b3aa88dd

series
works
Merge
Human Anatomy and Physiology

inv:7551c133d718b110e7ceb94b2c845841

series
works
Merge
Human anatomy

inv:3619e91e3466c920db4632cc53c72378

series
works
Merge
Human Anatomy, Physiology, and Hygiene

inv:aa81b053edfd6df1f99a67f66590fb87

series
works
Merge
Human Anatomy

inv:bb8061348fc0b1d8a01c44ed30a21936

series
works
Merge
The Anatomy of Self: The Individual Versus Society

inv:ef6f0c9a479ef684c2f65877bbb6996f

author: Takeo Doi

series
works
Merge
The anatomy of the floor

inv:293afa3a172bde8bc145508b086a7c21

author: Leonard Sloane

series
works
Merge
The Human Past: World Prehistory and the Development of Human Societies

inv:f5384a798bcc2b5541f53e5d6e3e76e6

author: Chris Scarre

series
works
Merge
The Anatomy of the Nuremberg Trials: A Personal Memoir

inv:6c2aed1e634440cfd2ef6345a6bfa7e2

author: Telford Taylor

series
works
Merge
The Wooden World : An Anatomy of the Georgian Navy

inv:e4e677670de032518079d1ca61e37433

author: N. A. M. Rodger

series
works
Merge
Anatomy for Plastic Surgery of the Face, Head, and Neck

inv:035a93cc360f4e285e955bc12c1e0079

series
works
Merge
Anatomy of the Heart Anatomical Chart

inv:86fba4cf73b9657e43cffb0e4426ddd1

series
works
Merge
The Anatomy of Negation

inv:3b19449759af42f01a372522b9ac0c19

author: Edgar Saltus

series
works
Merge
Clinical and Radiological Anatomy of the Lumbar Spine

inv:102053ad175a57aa89eab748befc2b8c

author: Nikolai Bogduk

series
works
Merge
Anatomy of the McMartin Child Molestation Case

inv:db333b2e041b038714fd5143a601d2ec

author: Edgar W. Butler

series
works
Merge
The Anatomy of Sports Injuries

inv:0862048c3f246c0f4a39f33a65e445e5

author: Brad Walker

series
works
Merge
Understanding America : the anatomy of an exceptional nation

inv:3619e91e3466c920db4632cc5342c036

series
works
Merge
The Anatomy of Banking Crises (EPub)

inv:0bf217aaba2509909a4831efcc70e5b7

series
works
Merge
The Foundations and Anatomy of Shareholder Activism

inv:3aac3e19c96881df10963e0f1a5b0d10

author: Iris H.-Y. Chiu

series
works
Merge
Anatomy and Physiology: The Unity of Form and Function

inv:352464fbed346fb420c2bb6b728a0a98

series
works
Merge
The Works: Anatomy of a City

inv:ce9131dff9916ae2e619de818091b8ee

author: Kate Ascher

series
works
Merge
Anatomy of an Orogen: The Apennines and Adjacent Mediterranean Basins

inv:31cee958a93ba50697a3fec2a3e523e1

series
works
Merge
Chemical Anatomy of the Zebrafish Retina

inv:7551c133d718b110e7ceb94b2c6dd0d4

series
works
Merge
The Simon and Schuster handbook of anatomy and physiology

inv:d61c15616a62648f86464718bae0f840

series
works
Merge
Anatomy of the Auschwitz Death Camp

inv:a9e4cca0a45dcac6ffbb50a0b84032c5

author: Yisrael Gutman

series
works
Merge
Anatomy of a Party: The National C.C.F., 1932-61

inv:36c198c6569803361b0407b582377306

author: Walter D. Young

series
works
Merge
Miller's Anatomy of the Dog.

inv:089abc72a44a1f61b0ce2d09d7a4a769

series
works
Merge

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline