Work

Bsider

wd:Q4982022

Bsider er en samling dramatikk av Johan Harstad, utgitt i 2008. Boken består av fire skuespill, som med unntak av det mer klassiske skuespillet Washingtin fokuserer på monologen fremfor dialogen. Brødmannens memoarer del 1: Akapulco inneholder 21 dagbokslignende monologer av forskjellig lengde, Grader av hvitt består utelukkende av fire monologer fra den kvinnelige hovedpersonen, mens monologene i Krasnoyarsk veksler mellom tre karakterer som aldri snakker direkte til hverandre. Dette stykket inneholder også tolv kortprosatekster, i tillegg til at de tre monologbaserte stykkene også er mulig å lese som tilnærmet vanlig prosa.
Read more or edit on Wikipedia

date of publication: 2008

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline