Work

Osada Havranů

wd:Q5035845

Osada Havranů je literární dílo Eduarda Štorcha, které bylo poprvé vydáno v roce 1930. Jedná se o historický román, který je zasazen do neolitu (mladší doba kamenná v pravěku, 6. tisíciletí př. n. l.) na území dnešní Prahy a jejího okolí. Pojednává o přátelství i těžkém životě pastevců a zemědělců, kteří loví a střetávají se nejen s divokými zvířaty, ale i s okolními rody.
Read more or edit on Wikipedia

edition language: Czech

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline