Work

Elon laskuoppi

wd:Q5392947

Elon laskuopiksi kutsutaan Efraim Elon (1868–1932) kirjoittamaa laskennon oppikirjaa. Sitä käytettiin pitkään oppikoulujen laskuoppina, ja siitä otettiin vuosina 1912–1965 kaikkiaan 31 painosta. Ensimmäisen painoksen nimi oli Laskuoppi alkeislaitoksia varten ja kustantaja oli Kustannusosakeyhtiö Kirja. Vuonna 1920 ilmestyneen 5. painoksen nimi on Laskuoppi etupäässä oppikouluja varten. Kirja-yhtiön fuusioiduttua WSOY:hyn 1932 kustantajaksi tuli WSOY. Merkittäviä uudistuksia teoksen painoasuun olivat Veli Valpolan muokkaukset 24. painokseen, joka julkaistiin 1950. Siinä muutettiin asioiden esitysjärjestys senaikaisten opetussuunnitelmien mukaiseksi, uudistettiin kieliasua ja mittojen lyhennyksiä vastaamaan uudempaa kielenkäyttöä ja Suomen Akatemian Kielilautakunnan suosituksia. Esimerkiksi sana vaski korvattiin sanalla kupari. Lisäksi tilastotiedot, esimerkeissä käytetyt hinnat jne. ajanmukaistettiin. Samankaltainen, vaikkakin suppeampi ajanmukaistus tehtiin 30. painokseen vuonna 1963 rahauudistuksen takia.Kirjan kirjoittaja Efraim Elo oli matematiikan opettaja, joka syntyi Laitilan Soukaisissa. Laitilassa on järjestetty Efraim Elo -matematiikkakilpailuja peruskoulun kuudeskuokkalaisille vuodesta 1997. Kerrotaan, että Elo vietti aikuisiällä kesiä kotitalossaan ja kävellessään Blomin puistossa valkoisessa puvussa ja hatussaan aiheutti kummeksuntaa kyläläisissä. Elo toimi Joensuun tyttölyseon rehtorina 1925–1932.Kirja on myös antanut aiheen sanonnalle ”Elon laskuopin mukaan”, jota käytetään vahvistavana (ja samalla keventävänä) ilmauksena, kun halutaan todistella jonkin laskutoimituksen, yleensä yksinkertaisen, oikeellisuus. Vastaavanlaiseksi käsitteeksi muodostui myös kansakouluissa käytettyjen Jyväskylän seminaarin matematiikan lehtorin Nestor Ojalan (1864–1926) oppikirjojen mukaan ”Ojalan laskuoppi”.
Read more or edit on Wikipedia

genre: non-fiction

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN
Elon Musk

inv:591422a8868745b4c0e9d86c2b3b0193

author: Andrew Knight

series
works
Merge
Elon Musk

inv:591422a8868745b4c0e9d86c2b3ade52

author: Miguel Lopez

series
works
Merge
Summary of Elon Musk

inv:754436c5d346f3f2bd4430ed6e0ec805

series
works
Merge
Rocket Billionaires: Elon Musk, Jeff Bezos, and the New Space Race

inv:e8da67ccc60fb837e0c31448d1c2c3d8

author: Tim Fernholz

series
works
Merge
Rocket Man: Elon Musk In His Own Words (In Their Own Words)

inv:08ce4d2d94386502a6bfbc26fe01c5ef

author: Jessica Easto

series
works
Merge

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline