Work

Suomalainen aarniometsä

wd:Q5394701

Suomalainen aarniometsä on Petri Keto-Tokoin ja Timo Kuuluvaisen kirjoittama aarniometsiä käsittelevä kirja, jonka kuvitus on pääosin heidän ja valokuvataiteilijoiden Ritva Kovalaisen ja Sanni Sepon. Kirja on saanut Vuoden luontokirja 2011 -palkinnon, Valtion tiedonjulkistamispalkinnon 2011 ja Lauri Jäntin säätiön kunniamaininnan 2011. Kuvien lisäksi siinä on tietoa luonnonmetsien elämästä, historiasta ja merkityksistä suomalaisille. Siinä kerrotaan aarniometsien lajistosta ja suojelun historiasta.Kirjan kirjoittajat ovat toimineet luonnonmetsien ekologian opetuksen ja tutkimuksen parissa yli 20 vuotta, ja molemmat ovat koulutukseltaan metsänhoitajia.Vuoden luontokirjan valinnan tehneen Veikko Neuvosen perusteluina valinnalle oli muun muassa, että teos vie lukijan aikamatkalle Suomen luontoon: »Saamme vaeltaa tekijöiden opastamina auvoisissa luonnonmetsissä, mutta mitä lähemmäs nykyhetkeä tulemme, sitä vähäisemmiksi aarniometsät kutistuvat. Kirjassa on vahva ja ajankohtainen luonnonsuojelullinen sanoma.» Kirjan korkeatasoinen kuvitus muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden, vaikka kuvituksesta vastaa usea tekijä.Kirjan artikkeleiden otsikot: Mikä on luonnonmetsä - Timo Kuuluvainen Suomen symboli - Petri Keto-Tokoi Aarniometsien arvot - Petri Keto-Tokoi Juuret menneisyydessä - Timo Kuuluvainen, Petri Keto-Tokoi Metsän muutosvoimat - Timo Kuuluvainen Aarniometsän asukkaat - Petri Keto-Tokoi Aarniometsät häviävät - Petri Keto-Tokoi Suojella vai hakata - Petri Keto-Tokoi Aarniometsän tulevaisuus - Timo Kuuluvainen, Petri Keto-TokoiKirjoittajat toteavat alkusanoissa, että kotimaan metsät ovat monille vieraampia kuin Afrikan ja Etelä-Amerikan luonto, ja siksi he haluavat kirjalla palauttaa metsäkeskustelua taloudellisista ja biologisista näkökulmista takaisin kokemukselliseen. Tutkimustieto luonnonmetsistä on viime vuosina lisääntynyt huimasti ja osoittanut monet aiemmin vallinneet käsitykset vääriksi.
Read more or edit on Wikipedia

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline