Work

Ars Grammatica

wd:Q5397828

Ars grammatica on Tuomo Pekkasen kirjoittama latinan kieliopin oppikirja. Kirjan on kustantanut Gaudeamus. Teoksen ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 1981. Kirja sisältää latinan kouluopetuksessa ja yliopiston eritasoisilla kursseilla käytettävän klassisen kielioppimateriaalin.
Read more or edit on Wikipedia

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline