Work

Kasvatustiede: Pedagogisen ihmistyön tiede

wd:Q5402938

Kasvatustiede: Pedagogisen ihmistyön tiede on Juha Hämäläisen ja Elina Nivalan vuonna 2008 ilmestynyt kirja kasvatustieteestä. Teos ei ole varsinainen kasvatustieteen oppikirja vaan se esittelee tekijöidensä käsityksiä kasvatuksesta ja sen tutkimuksesta. Tekijöiden tarkoituksena on muodostaa kirjassa yleiskäsitys kasvatuksesta toimintana ja tutkimuksen kohteena. Kirjassa tarkastellaan kasvatuksen luonnetta ja pyritään jäsentämään kasvatustutkimuksen tavoite tämän perusteella. Kasvatusta tarkastellaan koulukasvatusta laajempana käsitteenä. Tekijät ottavat kantaa kasvatustutkimuksen peruskysymyksiin ja luonteeseen.
Read more or edit on Wikipedia

genre: non-fiction

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline