Work

Flora Capensis

wd:Q5403283

Die Flora Capensis is 'n beroemde botaniese werk oor die plante van Suid-Afrika. Dit lewer 'n sistematiese beskrywing van die plante van die Kaapkolonie, Kaffrarië en Port Natal. Die werk is in 1859 deur die Ierse en Duitse botaniste, William Henry Harvey en Otto Wilhelm Sonder, begin. Dit is later deur sir William T. Thiselton-Dyer voortgesit. Die uitgawe van die werk, wat verskeie boekdele beslaan het, is nie voor 1930 voltooi nie.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Flora Capensis
subtitle: Being a Systematic Description of the Plants of the Cape Colony, Caffraria and Port Natal, and Neighbouring Territories
language: English

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline