Author

Valborg Sønstevold

Norwegian historian

1889   -   1941

country of citizenship: Norway
language of expression: Norwegian
occupation: historian, translator, archivist

Ebooks: on Wikisource

Valborg Sønstevold (født 28. september 1889 på Vang, død 10. mai 1941 i Oslo) var en norsk arkivar og historiker. Sønstevold var tilknyttet Riksarkivet i Oslo fra 1930 og ble ansatt som arkivar i 1934. Hun arbeidet der frem til sin død. Hun utga et verk om Karl Marx og Friedrich Engels for Det norske arbeiderpartiet i 1920 og var senere medarbeider på flere historiske utgivelser.
Read more or edit on Wikipedia

series

1

Series

Oslos historie

volume I in the book series of Kristianias historie (History of Kristiania)

author: Edvard Bull Sr.

1922

Kristianias historie, bind III (1740-1814)

volume III in the book series of Kristianias historie (History of Kristiania)

author: Edvard Bull Sr., Valborg Sønstevold

1936

Kristianias historie, bind II (1624-1740)

volume II in the book series of Kristianias historie (History of Kristiania)

author: Edvard Bull Sr.

1927

Kristianias historie, bind V (1878-1924)

volume V in the book series of Kristianias historie (History of Kristiania)

author: Simon Christian Hammer

1928

Kristianias historie, bind IV (1814-1877)

volume IV in the book series of Kristianias historie (History of Kristiania)

author: Simon Christian Hammer

1923

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline