Author

Ingmar Johánsson

Swedish priest, singer and songwriter

1952   -  

country of citizenship: Sweden
occupation: priest, singer, songwriter, poet

Ingmar Johansson (født 1952) er en svensk sanger, gospelartist og prest i den Svenska kyrkan. Han har skrevet salme- og sangtekster og komponert salmer og er representert i den svenske salmeboken Verbum med originaltekst og musikk til tre verk.
Read more or edit on Wikipedia

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline