Work

O Prirozenosti rostlin cover

photo credits: Wikimedia Commons

O Prirozenosti rostlin

wd:Q6047808

O Přirozenosti Rostlin (On the Nature of Plants) is a Czech botanical text written by Friedrich von Berchtold and Jan Svatopluk Presl, and published in Prague in 1820. A later expanded edition in three volumes was published between 1823 and 1835. The full title of the 1820 work is O přirozenosti Rostlin, obsahugjcj gednánj o žiwobytj rostlin pro sebe a z ohledu giných žiwoků, podlé stawu nyněgssího znanj, pýtwu rostlin; názwoslowj audů; hospodářstwj gegich; rozssjřenj po zemi a způsob rostlinář zřjditi a zachowati (Praha: Krala Wiljma Endersa 1820) but is generally referred to as O Prirozenosti Rostlin, and the standardised abbreviations is Prir. Rostlin.The later edition is O přirozenosti rostlin aneb rostlinář, obsahugjcj popsánj a wyobrazenj rostlin podlé řádů přirozených zpořádané, s zewrubným wyznamenánjm wlastnostj, užitečnosti a škodliwosti, obzwlástě wywodin a zlodin, spůsobu wydobýwánj, poslednjch dobroty a porušenosti neygistěgšjho poznánj a zkaušenj, též spůsobu užitecných sázenj chowánj a rozmnožwánj. Ustanowený pro lékaře, hogiče, hospodáře, umělce, řemeslnjky a wychowatele (Praha: Jos. Krause 1823- 1835, 3 vols. and is referred to as O Prirozenosti Rostlin aneb rostlinar, and the standardised abbreviations is Prir. Rostlin Aneb. Rostl..
Read more or edit on Wikipedia

original title: O přirozenosti rostlin
language: Czech
date of publication: 1820
main subject: plant taxonomy

Public

nothing here

Editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline