Work

Nesir Yazıları

wd:Q6079122

Nesir Yazıları, Türk şair Orhan Veli Kanık'ın ilk kez 1953 yılında Varlık Yayınları tarafından toplanarak yayınlanan kitabının ismi. Orhan Veli, şiirlerinin dışında makale, edebiyat eleştirisi ve hikâyede yazdı. Ankara Lisesi'nde okurken arkadaşları Oktay Rifat ve Melih Cevdet ile birlikte çıkardığı Sesimiz dergisinde de yazarın düzyazısı yayımlanmıştı. Nesir Yazıları'nda da şairin 21 makalesi, yedi eleştiri yazısı ve altı hikâyesi bir araya getirilerek basıldı. Güzin Dino, "Hikâyeci Orhan Veli" isimli makalesinde kitapta yayınlanan altı öyküden beşini inceledi. Dino'ya göre Orhan Veli hikâyelerinin ortak yönü tek bir temayı işlememeleridir. Şair, fakirlik, işsizlik, zenginlik, hayaller, tabiat, yaşam sevgisi, ölüm gibi temaları tek bir mesele gibi değil, hayatın akışı içinde olagelen sakin ve ahenkli olaylar gibi anlattı. Daha sonraki senelerde Asım Bezirci, Orhan Veli'nin nesirlerini farklı biçimlerde derleyerek yayınlamıştır. Örneğin, 1982'de Bilgi Yayınları tarafından Bezirci'nin derlediği Edebiyat Dünyamız isimli kitap yayınlandı.
Read more or edit on Wikipedia

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline