Work

The Café House

wd:Q6089936

Mahalle Kahvesi, Türk yazar Sait Faik Abasıyanık'ın 1950'de yayınlanan beşinci hikâye kitabıdır. Eser ayrıca, yazarın yayınlanan altıncı kitabıdır. Bu kitaptaki öyküler yazarın bir önceki kitabı Lüzumsuz Adam'dakilere tarz olarak çok benzemektedir.Hikâyelerin çoğunda İstanbul yaşamındaki insanları ve kendisini anlatmaktadır. Biri Sakarya Balıkçısı olan iki hikâyesinde Adapazarı'ndaki günlerinden izlere rastlanabilir. Kınalı Adada Bir Ev isimli öyküsünde sokaktaki adamın hayatını anlatır. Sinağrit Baba'da ise gerçeküstücülüğe yönelmiştir. Yazar, hem Söylendim Durdum hem de Sinağrit Baba'da çevresindeki insanlar kadar kendisiyle de hesaplaşmaktadır.Kitapta toplam yirmi iki hikâye bulunmaktadır. 1950'de yapılan ilk baskısının ardından ikinci baskısı 1954 yılında gene Varlık Yayınları'ndan çıkmıştır.
Read more or edit on Wikipedia

date of publication: 1950

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline