Author

Andrea Pokludová

historička

1975   -  

occupation: historian

historička

articles

3

Podíl židovské minority na formování sociální skupiny Bildungsbürgertum ( 2003 )

odborný článek

author: Andrea Pokludová

Socioprofesní stratifikace představitelů komunální samosprávy v statutárním městě Opavě (1850–1918) ( 2006 )

scientific article published in 2006

author: Andrea Pokludová

Podíl úředníků židovského vyznání na úřednictvu Moravské Ostravy a Opavy ( 2004 )

scientific article published in 2004

author: Andrea Pokludová

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
Feedback
you are offline