Author

Renata Kafková

historička

occupation: historian

historička

articles

1

Německý politický systém v Moravské Ostravě před první světovou válkou ( 2003 )

scientific article published in 2003

author: Renata Kafková, Pavel Kladiwa

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
Feedback
you are offline