ספר פוע"ה

original language:  Hebrew
main subject:  Halakhagynaecology

ספר פוע"ה הוא ספר הדרכה מעשי הלכתי רפואי בנושאי משפחה, טהרה, פוריות ועוד. הספר נכתב על ידי הרבנים מנחם בורשטין וגבריאל גולדמן, בייעוץ רפואי של ד"ר חנית דאום ופרופ' שמחה יגל. עורך משנה הלכתי הוא הרב אריה כץ. הסדרה בת חמישה כרכים (שנכון לשנת תשפ"ב יצאו לאור ארבעה מהם) נכתבה במשך כחמש עשרה שנה על סמך הידע שנצבר במכון פוע"ה. על שני הכרכים הראשונים של הספר זכו המחברים והעורכים בפרס משרד הבריאות. Source: Wikipedia (he)

Editions
No editions found

Work - wd:Q65250230

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline