Work

על כפות המנעול

wd:Q6585257

על כפות המנעול, סיפורי אהבים הוא קובץ סיפוריו השלישי של הסופר העברי שמואל יוסף עגנון, ראה אור לראשונה בשנת 1922. סדר הסיפורים: בדמי ימיה - נובלה העוסקת בזוגות אוהבים אשר לא הצליחו לממש את אהבתם. הנובלה מתחילה בשורה "בדמי ימיה מתה אמי. כבת שלושים שנה ושנה הייתה אמי במותה. מעט ורעים היו ימי שני חייה". מספר את סיפורה של תרצה ואמהּ לאה, שתי דמויות הניצבות מול החברה ומנסות להיאבק בה. סיפור פשוט - רומן פסיכולוגי המתאר את אובדן השפיות של הגיבור, ובנוסף, מעביר ביקורת חברתית נוקבת על העיירה היהודית הגלותית. בנערינו ובזקנינו - סיפור העוסק בנציג הציונים הצעירים החוזר לביתו. מלוויו, בני בוצ'אץ', שומעים על פרעות שפורעים ביהודים בעיירה הסמוכה לבוצ'אץ', ומחליטים לנסוע לשם. הסיפור מתאר את שאר עלילות גבורתם ופחדנותם. שם הסיפור נלקח מספר שמות י' ט': "ויאמר משה בנערינו ובזקנינו נלך". גבעת החול (בגרסתו הראשונה נקרא "תשרי") - סיפורו של חמדת, הוא עגנון, החי ביפו כדמות אנטי-ממסדית. לילות - סיפור המבוסס על אגדות מיתולוגיות ומתרחש בנווה צדק. סיפורים קטנים הכוללים את: אחות - סיפורו אהבתם של נעמן, משורר צעיר מיפו, ואחותו. עובדיה בעל מום - סיפור העוסק בגיבור משולי החברה המאורס לשפחה מופקרת. חופת דודים פנים אחרות - סיפורם של טוני ומיכאל הרטמן, בשעות הראשונות לאחר שהתגרשו. הרופא וגרושתו - סיפור העוסק באהבה המורכבת של רופא ואחות יהודים. הרופא מתקשה להתמודד עם העובדה שלאחות היה קשר מיני עם מישהו אחר לפני היכרותם.
Read more or edit on Wikipedia

language: Hebrew
date of publication: 1922
genre: fiction

Public

nothing here

Editions

  • no edition found
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline