Ysgol Gwynfryn, Heol y Meinciau, Pontyates, Carmarthenshire, SA15 5SN : inspection under Section 10 of the Schools Inspections Act 1996 : summary for parents : school number : 669/2019 : date of inspection : 16-17 March, 2006

original title:  Ysgol Gwynfryn, Heol y Meinciau, Pontyates, Carmarthenshire, SA15 5SN : inspection under Section 10 of the Schools Inspections Act 1996 : summary for parents : school number : 669/2019 : date of inspection : 16-17 March, 2006,Ysgol Gwynfryn, Heol y Meinciau, Pontyates, Sir Gaerfyrddin, SA15 5SN : arolygiad dan Adran 10 Deddf Arolygiadau Ysgolion 1996 : crynodeb i'r rhieni : rhif yr ysgol : 669/2019 : dyddiad yr arolygiad : 16-17 Mawrth, 2006
language:  English, Welsh
Editions
No editions found
Lists containing this work
  • There is nothing here

Work - wd:Q70695779

you are offline