Ysgol Gynradd Gymraeg Llwyncelyn, Ffordd y Grug, Llwyncelyn, Porth, Rhondda, CF39 9TL : inspection under Section 28 of the Education Act 2005 : school number : 674/2284 : date of inspection : 15/03/2010

original title:  Ysgol Gynradd Gymraeg Llwyncelyn, Ffordd y Grug, Llwyncelyn, Porth, Rhondda, CF39 9TL : inspection under Section 28 of the Education Act 2005 : school number : 674/2284 : date of inspection : 15/03/2010,Ysgol Gymraeg Llwyncelyn, Ffordd y Grug, Llwyncelyn, Porth, Rhondda, CF39 9TL : arolygiad dan Adran 28 Ddeddf Addysg 2005 : rhif ysgol : 674/2284 : dyddiad yr arolwg : 15/03/2010
language:  English, Welsh
Editions
No editions found
Lists containing this work
  • There is nothing here

Work - wd:Q70696013

you are offline