Ysgol Gynradd Brynsiencyn, Brynsiencyn, Llanfairpwll, Ynys Môn, LL61 6HZ : inspection under Section 10 of the Schools Inspections Act 1996 : school number : 6602136 : date of inspection : 03/05/06

original title:  Ysgol Gynradd Brynsiencyn, Brynsiencyn, Llanfairpwll, Ynys Môn, LL61 6HZ : inspection under Section 10 of the Schools Inspections Act 1996 : school number : 6602136 : date of inspection : 03/05/06,Ysgol Gynradd Brynsiencyn, Brynsiencyn, Llanfairpwll, Ynys Môn, LL61 6HZ : arolygiad dan Adran 10 Deddf Arolygiadau Ysgolion 1996 : rhif yr ysgol : 6602136 : dyddiad yr arolygiad : 03/05/06
language:  English, Welsh
Editions
No editions found
Lists containing this work
  • There is nothing here

Work - wd:Q70696384

you are offline