Ysgol Llaingoch, South Stack Road, Holyhead, Anglesey, LL65 1LD : Inspection under section 10 of The Education (Schools) Act 1996 : school number : 660/2171 : date of inspection : 25-27 June 2001

Author
original title:  Ysgol Llaingoch, South Stack Road, Holyhead, Anglesey, LL65 1LD : Inspection under section 10 of The Education (Schools) Act 1996 : school number : 660/2171 : date of inspection : 25-27 June 2001,Ysgol Llaingoch, South Stack Road, Caergybi, Ynys Môn, LL65 1LD : Arolygiad o dan adran 10 Deddf Arolygiadau Ysgolion 1996 : rhif yr ysgol : 660/2171 : dyddiad yr arolygiad : 25-27 Mehefin 2001
language:  English, Welsh
Editions
No editions found
Lists containing this work
  • There is nothing here

Work - wd:Q70697770

you are offline