Y perygl o oedi : sef hanes merch ieuangc, a fwriadodd droi at Dduw lawer gwaith, ond a esgeulusodd : ac ar fyr rybudd yn cael ei hun ar wely angeu yn anobeithiol

original title:  Y perygl o oedi : sef hanes merch ieuangc, a fwriadodd droi at Dduw lawer gwaith, ond a esgeulusodd : ac ar fyr rybudd yn cael ei hun ar wely angeu yn anobeithiol
language:  Welsh
Editions
No editions found
Lists containing this work
  • There is nothing here

Work - wd:Q76539873

you are offline