exhibition curator

person in charge of organising an exhibition

En art, s'anomena comissari, més sovint comissari d'exposicions, a la persona que construeix el discurs d'una exposició d'art. En aquest context, comissariar significa seleccionar objectes i arranjar-los per tal d'obtenir l'efecte desitjat. Normalment, això significa trobar la manera d'enllaçar temàticament un conjunt d'obres, o bé trobar obres que es corresponguin al tema triat. A més de seleccionar les obres, el comissari és el responsable de redactar-ne les etiquetes, els escrits del catàleg, i altres continguts de suport per a l'exposició. Els comissaris poden ser membres permanents del personal, comissaris convidats procedents d'alguna organització o universitat, o bé comissaris freelance treballant com a assessors.
Read more or edit on Wikipedia

main subject: exhibition curator

0
    you are offline