Work

Az török áfium ellen való orvosság cover

photo credits: Wikimedia Commons

Az török áfium ellen való orvosság

wd:Q785593

Az török áfium ellen való orvosság Zrínyi Miklós 1661-ben keletkezett műve, mely nyomtatásban először csak 1705-ben látott napvilágot. Forgách Simon, II. Rákóczi Ferenc tábornoka Kolozsvárott jelentette meg. 1790-ben Marosvásárhelyen Ne bántsd a magyart címmel adták ki. Zrínyi politikai röpiratára is jellemző a kor stílusirányzatának fő ismérve, a barokk próza grammatikailag bonyolult körmondatos szerkesztése.
Read more or edit on Wikipedia

date of publication: 1705

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline