Bartosz Paprocki

1543 - 1614
porozumiewa się w języku:  język polskijęzyk czeski
zajęcie:  heraldykpisarzgenealogpoeta

Bartłomiej (Bartosz) Paprocki, Bartolomej Paprocký herbu Jastrzębiec (ur. ok. 1540 w Paprockiej Woli, (obecnie nazywanej Starą Wolą) koło Sierpca, zm. 1614 we Lwowie) – podczaszy dobrzyński, heraldyk polski i czeski (nazywany ojcem heraldyki polskiej i czeskiej), autor wielu herbarzy, pisarz, historyk, poeta i tłumacz, wydał liczne prace heraldyczne, wśród nich „Herby rycerstwa polskiego”. Działał w Polsce, a na przełomie XVI i XVII wieku w Czechach i na Morawach. Założył wieś Bartoszowiny w województwie świętokrzyskim. Source: Wikipedia (pl)

Human - wd:Q809575

Witaj w Inventaire

biblioteka twoich znajomych i społeczności
dowiedz się więcej
jesteś offline