children's book

book written for children to read

Ei barnebok er ei bok som er skriven med barn som hovudmålgruppe. Det som særmerker barnebøker er at forfattaren må ta høgde for lesaren sitt utviklingsnivå, og tilpasse innhaldet til det. Dei kan til dømes ha rikare illustrasjonar, klarare handlingsmønster og enklare personskildringar. Dei skil seg også frå vaksenbøker ved at ein ofte finn barn, dyr eller fantasivesen i hovudroller heller enn vaksne.
Read more or edit on Wikipedia

genre: children's book

45
you are offline