Work

Die Balearen in Wort und Bild Geschildert cover

photo credits: Wikimedia Commons

Die Balearen in Wort und Bild Geschildert

wd:Q84943680

Die Balearen: Geschildert in Wort und Bilt, Las Baleares. Descritas por la palabra y el dibujo en la seva posterior traducció al castellà, és un estudi sobre tots els aspectes socials, culturals, geogràfics i econòmics de les Illes Balears que va ser realitzat per l'Arxiduc Lluís Salvador d'Àustria. A partir de 1867, quan arribà per primera vegada a les illes i fins 1891, l'Arxiduc va estar confeccionant, juntament amb tot el seu sèquit d'intel·lectuals i secretaris aquesta ambiciosa investigació. Durant el transcurs d'aquests anys, va estar viatjant per les illes i recaptant informació seguint una metodologia propia anomenada Tabulae Ludouicianae que es centrava en tots els aspectes del que contaria la versió final i que contaria amb ilustracions a la ploma de tots els paisatges, costums, arquitectura, etc. a fi de que tots els seus col·laboradors els omplissin i poder dur a terme el treball d'una forma homogènea.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Die Balearen in Wort und Bild Geschildert
date of publication: 1900
genre: ethnography
main subject: Balearic Islands

Public

nothing here

Editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline