Work

Figures de calidoscopi

wd:Q86240962

Figures de calidoscopi és la primera novel·la de Ramon Solsona publicada l'any 1989. És una novel·la calidoscòpica en el sentit de que intenta plasmar en les pàgines del llibre els jocs de miralls i la fantasia de les figures que canvien contínuament en un calidoscopi, en aquest cas combinant, alternant, superposant, etc. diferents històries, presentades a vegades en desordre cronològic, amb la idea de sorprendre el lector o bé de posar-li un parany de la múltiple realitat.
Read more or edit on Wikipedia

date of publication: 1989

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline