Work

Desitjós

wd:Q86428724

Desitjós és una novel·la religiosa al·legòrica publicada el 1515 a Barcelona. És un part de la desapareguda Espill de vida religiosa, una obra més llarga segons es desprèn del pròleg, que és d'autor diferent del cos del relat. L'obra és d'autor incert, segons la nota final probablement franciscà, si bé durant anys es va atribuir al jeroni Miquel Comalada.A la primera part el protagonista, anomenat Desitjós, fa un pelegrinatge al·legòric vers la contemplació de Déu a través de la Casa d'Humnilitat, el Camí de Paciència i la Casa de Caritat, on contempla Déu. Com a contraexemple apareix l'intinerari per Bé Em Vull que porta a la Supèrbia. La segona part és un tractat d'oració metòdica qu eofereix un entramat mnemotècnic per contemplar sistemàticament. El llenguatge és planer i l'estructura complexa.Difondre ensenyament doctrinal a través d'una novel·la no era habitual en aquell moment sinó que supera els elements de la cultura medieval. La inspiració sembla venir de Ramon Llull així com de l'al·legorisme, l'espiritualitat devocionista de l'època. S'hi troben elements d'Ausiàs March. Segons un estudi l'exègesis de la Bíblia ocupa el 60% de l'obra i el 40% restant correspon a l'exègesis de textos de Pedro Lombardo, Raimundo de Sabunde i Sant Agustí.La novel·la va ser publicada per primera vegada per l'impressor Joan Rosenbach. Fou reeditada en català a València (1529) per Jordi Costilla, que en faria una segona edició 14 anys més tard. Obtingué una gran difusió a Europa, amb prop de cent versions conegudes a més de deu llengües al llarg de l'edat moderna, fins i tot en terres protestants.
Read more or edit on Wikipedia

date of publication: 1515

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline