Work

Llibre d'Amic e Amat

wd:Q91223874

El Llibre d'Amic e Amat és un llibre de Ramon Llull redactat entre 1276 i 1278 que fou inclòs posteriorment en el llibre cinquè del Blanquerna sota el títol De vida ermitana. Consta de 365 pensaments, de gran valor poètic, alguns dels quals dialogats. És un llibre de meditació cristiana per obrir-se a la contemplació que esdevé una síntesi de la mística i la filosofia de Ramon Llull.El llibre, que reflecteix l'experiència mística personal de Llull, és influït tant pel Càntic dels càntics de la Bíblia fonamental en la tradició cristiana i jueva, així com l'obra de sufís hispanomusulmans per integrar la tradició musulmana.A part de les versions completes del Blanquerna, del Llibre d'Amic e Amat tot sol hi ha diversos manuscrits conservats: en català, un del s. XVI i un altre de copiat el 1646, guardat a Palma. N'hi ha deu versions llatines manuscrites, la més antiga de les quals és del s. XIII, dues versions franceses (segle xiv) i una de castellana (s. XVI). Entre les edicions independents catalanes n'hi ha dues d'incompletes, començades el 1886; la primera edició completa és la de Palma del 1904. La primera edició llatina és la de París del 1505, a cura de Lefèvre d'Étaples. De les edicions franceses, la més antiga és la de París del 1586. També hi ha edicions en castellà, italià, anglès i alemany.El 1999 el cineasta Ventura Pons va dirigir la pel·lícula Amic/Amat amb aquesta obra de Llull com a referència.
Read more or edit on Wikipedia

part of: Blanquernation
original title: Llibre d'Amic e Amat
language: Catalan
published in: Blanquernation

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline