Antologie

original language:  Polish
main subject:  fantasyscience fiction

Antologie – seria wydawnicza książek wydawana przez Fabrykę Słów. W skład serii wchodzą zbiory opowiadań z gatunków fantasy i science fiction, współczesnych polskich i zagranicznych autorów. Source: Wikipedia (pl)

There is nothing here

Create a new work

Series - wd:Q9156312

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline