Series

Biblioteka Edukacji Dorosłych

Biblioteka Edukacji Dorosłych – seria publikacji wydawana przez Akademickie Towarzystwo Andragogiczne. Redaktorem Biblioteki Edukacji Dorosłych od 1993 do 2008 roku była Profesor dr hab. Eugenia Anna Wesołowska. Funkcję tę wykonywała społecznie.
Read more or edit on Wikipedia

language: Polish

    Welcome to Inventaire

    the library of your friends and communities
    learn more
    you are offline