Work

Bursztyny

wd:Q9182316

Bursztyny − zbiór opowiadań napisanych przez Zofię Kossak, przedstawiających historię polskich ziem od czasów przed panowaniem Mieszka I aż po XIX wiek. Książka zawiera 32 opowiadania, z których każde opisuje inny fragment historii Polski. Poruszane są tam różne wątki historyczne: wpływające na losy późniejszego państwa lub niemające zbytniego wpływu, ale opisujące życie, zwyczaje i obrzędy ówczesnych Polaków. Kilka rozdziałów książki jest poświęconych znanym polskim osobistościom jak, na przykład Mikołaj Rej, Jan Kochanowski, Adam Mickiewicz czy Fryderyk Chopin. Język opowiadań stylizowany jest na język opisywanej epoki, więc na początku książki można spotkać się z archaizmami. Występuje narracja trzecioosobowa. Opisywane wydarzenia są w książce ułożone chronologicznie. Opowiadania:
Read more or edit on Wikipedia

language: Polish
date of publication: 1936
genre: short story

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline