Series

Cultura (seria wydawnicza)

Cultura - książkowa seria wydawnicza Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach tej interdyscyplinarnej serii, od 2003 roku ukazują się przekłady zarówno klasycznych, jak i najnowszych prac z zakresu antropologii kulturowej, etnologii i studiów kulturowych oraz innych dyscyplin humanistyki i nauk społecznych zainteresowanych kulturą jako atrybutem, sposobem życia i sferą twórczości człowieka. W skład Rady Programowej serii wchodzą Czesław Robotycki, Michał Buchowski, Janusz Barański i Marcin Brocki.
Read more or edit on Wikipedia

language: Polish

    Welcome to Inventaire

    the library of your friends and communities
    learn more
    you are offline