Series

Dzieje Wielkiego Pontyfikatu Jana Pawła II

Dzieje Wielkiego Pontyfikatu Jana Pawła II – seria 27 tomów pod redakcją Leszka Sosnowskiego będących dokumentacją pontifikatu papieża Jana Pawła II, od momentu wyboru na Stolicę Apostolską do chwili śmierci (1978-2005). Seria zawiera łącznie ponad 5700 zdjęć i 1600 fragmentów papieskich homilii i przemówień na 6000 stronach. Autorami fotografii rejestrujących najważniejsze spotkania, pielgrzymki i wydarzenia poszczególnych lat, są Adam Bujak i Arturo Mari. Wydawcą kolekcji jest krakowska oficyna Biały Kruk. Tom nr 27 wydano w 2005, kolejne tomy, od tomu nr 1 do tomu nr 24 wydawano sukcesywnie między 2006 a 2010 r.
Read more or edit on Wikipedia

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline