Work

Quirkology

wd:Q9248994

Dziwnologia - Odkrywanie wielkich prawd w rzeczach małych - książka Richarda Wisemana, prezentująca mechanizmy psychologiczne, leżące u podłoża różnych obszarów życia ludzkiego: od oszukiwania do podejmowania decyzji, od egoizmu do przesądów. Autor bierze pod uwagę przykłady z zakresu psychologii dziwactwa. Wszystkie badania profesora Wisemana zostały przeprowadzone z dochowaniem odpowiednich procedur naukowych.[potrzebny przypis] Publikacja ukazuje wnioski dotyczące życia i kształtu świata społecznego. Niektóre korzystają z ogólnie przyjętej metodologii, inne posiłkują się nietypowymi metodami do badania zjawisk budzących {?}powszechne{?} zainteresowanie. Wszystkie próbują odkrywać wielkie prawdy w pospolitych zjawiskach.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Quirkology
subtitle: How we discover the big truths in small things
language: English
genre: popular science literature, non-fiction literature

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline