Publisher

Gruner+Jahr Polska

casa editrice

Gruner+Jahr Polska – polska filia niemieckiego wydawnictwa z siedzibą w Warszawie. Istnieje od 1993; w 2013 wydawnictwo zostało przejęte przez niemiecki koncern Hubert Burda Media.
Read more or edit on Wikipedia

Collections

0

    Editions

    0

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline