Author

Ryszard Sadaj

1949   -  

Ryszard Sadaj (ur. 26 maja 1949 w Stalowej Woli) – polski pisarz. Pracował jako robotnik w Siarkopolu. W 1972 r. debiutował poetycko. W latach 1991-1993 był redaktorem naczelnym miesięcznika literackiego „Lektura”. W latach 1992-1993 był prezesem Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Publikował na łamach „Akcentu”, „Gazety Krakowskiej”, „Kultury”, „Literatury”, „Pisma Literacko-Artystycznego”, „Po prostu”, „Przeglądu Literackiego”, „Tak i Nie”, „Tygodnika Literackiego”, „Wieści”, „Życia Literackiego”. W 1986 r. otrzymał Nagrodę im. S. Piętaka oraz III Nagrodę na Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych. W 1989 r. otrzymał Nagrodę Miasta Krakowa. W 2000 r. za powieść Ławka pod kasztanem otrzymał Nagrodę Krakowska Książka Miesiąca.
Read more or edit on Wikipedia

series

0

works

1

Prowincjusz

1979 novel

author: Ryszard Sadaj

1979

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline