Szkoła Seraficka

original language:  Polish

Szkoła Seraficka – seria wydawnicza (ISSN 1898-7842), w ramach której ukazują się materiały z sympozjów organizowanych przez afiliowane do Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II Wyższe Seminarium Duchowne OO. Franciszkanów w Katowicach. Skupione wokół Seminarium św. Bonawentury w Katowicach środowisko naukowe wydawało najpierw serię Studia Franciszkańskie. Po wyodrębnieniu się z franciszkańskiej Prowincji Wniebowzięcia NMP w Katowicach nowej jednostki administracyjnej, jaką jest Prowinjca św. Franciszka w Poznaniu, siedziba redakcji Studiów Franciszkańkich została przeniesiona do Poznania. Prowincja katowicka rozpoczęła wydawanie nowej serii w 2008 (wydawcą serii jest Prowincja Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zakonu Braci Mniejszych w Katowicach). W serii ukazały się do tej pory: Szkoła Seraficka nr 1, Antoni Barciak, Witosław J. Sztyk OFM (pod red.), 150 lat historii Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, Katowice Panewniki 2008. Szkoła Seraficka nr 2, Sebastian Jasiński OFM, Witosław J. Sztyk OFM (pod red.), Mistrz i uczeń w tradycji biblijnej: autorytet mistrza, Katowice Panewniki 2008. Szkoła Seraficka nr 3, Witosław J. Sztyk OFM (pod red.), Chrześcijaństwo pośród religii: pluralizm czy nadrzędność?, Katowice Panewniki 2009. Szkoła Seraficka nr 4, Witosław J. Sztyk OFM (pod red.), Elementy formacji franciszkańskiej, Katowice Panewniki 2009. Szkoła Seraficka nr 5, Bronisław W. Zubert OFM, Witosław J. Sztyk OFM (pod red.), Munus sanctificandi: gaudium vel onus? Zadanie uświęcania: radość czy ciężar?, Katowice Panewniki 2009. Szkoła Seraficka nr 6, Antoni Barciak, Witosław J. Sztyk OFM (pod red.), 750-lecie przybycia Braci Mniejszych do Bytomia, Katowice Panewniki 2010. Szkoła Seraficka nr 7, Mieczysław C. Paczkowski OFM, Witosław J. Sztyk OFM (pod red.), Święty Paweł Apostoł w ujęciu wybranych Ojców Kościoła, Katowice Panewniki 2010. Szkoła Seraficka nr 8, Leszek Szewczyk, Witosław J. Sztyk OFM (pod red.), Kapłan w posłudze słowa Bożego, Katowice Panewniki 2010. Szkoła Seraficka nr 9, Mariola T. Kozubek, Tadeusz Czakański, Witosław J. Sztyk OFM (pod red.), Chrześcijanie i muzułmanie razem w przezwyciężaniu ubóstwa, Katowice Panewniki 2010. Szkoła Seraficka nr 11,Mariola T. Kozubek, Tadeusz Czakański, Witosław J. Sztyk OFM (pod red.), "Chrześcijanie i muzułmanie razem dla pokoju" (Christians and Muslims together for peace), Katowice Panewniki 2012. Source: Wikipedia (pl)

There is nothing here

Create a new work

Series - wd:Q9351613

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline