Text, Biblioteka Kręgu Płaskiego Węzła

original language:  Polish

Biblioteka Kręgu Płaskiego Węzła – wprowadzona na rynek książki przez krakowską Oficynę Wydawniczą TEXT, seria książek o tematyce harcerskiej. W serii publikowane są pozycje znanych autorów skautowych/harcerskich, mające fundamentalne znaczenie dla ruchu skautowego (np. Robert Baden-Powell) i harcerskiego (np. Marek Kudasiewicz). Redakcja tej serii współpracuje merytorycznie z harcerskim ruchem programowo-metodycznym „Krąg Płaskiego Węzła”. Dotychczas (2021) w ramach Biblioteki ukazały się następujące pozycje: [1] Wędrówka do sukcesu – Robert Baden-Powell [2] Pokłosie Wędrówki do sukcesu – Robert Baden-Powell [3] Obrzędowy Piec – Marek Kudasiewicz [4] Vademecum Zastępowego Chytrego Kota – Marek Kudasiewicz [5] Uniwersalny język znaków Indian równin Ameryki Północnej – William Tomkins [6] Sam wiosłuj w swojej łodzi – Robert Baden-Powell [7] Zwój Kory Brzozowej, według Ernesta Thompsona Setona [8] Skauting dla chłopców – Robert Baden-Powell [9] Wędrownicy – Paweł Mateusz Puciata [10] Zastęp Starszych Chłopców – listy do Wędrowników – Jerzy Kreiner [11] Od harcerzy starszych do wędrowników – Piotr Niwiński [12] Jak orzeł leć – próby harcerek i harcerzy Orlich – Jarosław Balon [13] Wielka encyklopedia gier grupowych – Gry na boisku – Miloš Zapletal [14] Wielka encyklopedia gier grupowych – Gry pod dachem – Miloš Zapletal [15] Wampumy Leśnych – puszczańskie porady i sprawności – Praca zbiorowa, Gromady Wilków KCZD [16] Obozy wędrowne – Jarosław Balon, Artur Mida [17] Obejmujesz drużynę – maile nocą pisane – Janusz Sikorski [18] Na tropach ludzi i zwierząt] – Tadeusz Sopoćko i Olgierd Grzymałowski [19] Poselstwo indianina – Ernest Thompson Seton [20] Rozwój idei puszczańskiej w skautingu 1902–1939 – Tadeusz Wyrwalski [21] Abecadło indiańskiego zwiadowcy – Charles A. Eastman-Ohiyesa [22] Mój uniwersytet życia – Robert Baden-Powell [23] Obozy – Zbigniew Trylski [24] Zarys dziejów harcerstwa dla zdobywających stopnie harcerskie - Grzegorz Skrukwa [25] Gawędy Wilka Ojca - Janusz Sikorski [26] Mój Punkt Widzenia – Robert Baden-Powell [27] Indywidualizm i posłuszeństwo w wychowaniu harcerskim - Zdzisław Stieber [28] Wielka encyklopedia gier grupowych – Gry w terenie – Miloš Zapletal [29] 100 pomysłów na 100 zbiórek czyli życie artystyczne w drużynie - Zdzisław Małolepszy [30] Domem harcerstwa jest las - numer specjalny kwartalnika Harcerz Rzeczypospolitej [31] Nocne zwiady i podchody - K. Graham Thompson [32] Silni Duchem - Jolanta Łaba [33] Co Skauci mogą robić – Robert Baden-Powell [34] Zielony Dziennik - Ladislav Rusek [35] Wędrówki z przyrodą zastępów i drużyn - Bohdan Dyakowski/Zdzisława Niwińska [36] Czym są sprawności - Jadwiga Falkowska [37] Z przygodami ku dorosłości - Robert Baden Powell [38] Harcerstwo w czasie pandemii - jak działać - Specjalny 3-4/2020 numer kwartalnika Harcerz Rzeczypospolitej [39] Gry harcerskie (Scouting Games) - Robert Baden Powell [40] Skauting morski i wiedza żeglarska dla chłopców - Warington Baden Powell [41] Gawędy opowiadane Skautom przy ognisku - Robert Baden Powell [42] Przygody szpiega (My Adventures as a Spy) - Robert Baden Powell Source: Wikipedia (pl)

There is nothing here

Create a new work

Series - wd:Q9357683

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline