Author

Tomasz Bulik

Polish astronomer

country of citizenship: Poland
language of expression: Polish
educated at: Faculty of Physics of University of Warsaw
occupation: astronomer, researcher

Tomasz Bulik – polski astronom, profesor doktor habilitowany, członek korespondent PAN. Ukończył studia astronomiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorat z astrofizyki obronił w 1993 roku, habilitacja – 2001, tytuł profesorski otrzymał w 2009 roku. Obecnie pracuje jako profesor zwyczajny w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Interesuje się głównie astrofizyką teoretyczną, w szczególności gwiazdami neutronowymi. W 2019 został członkiem Rady Doskonałości Naukowej I kadencji. Od 2020 jest członkiem korespondentem Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi Polskiej Akademii Nauk. Jest również przewodniczącym Komitetu Astronomii PAN
Read more or edit on Wikipedia

Series

0

Works

0

Articles

274

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline