Work

The Great Winter cover

 cover

The Great Winter

wd:Q9372901

Dimri i vetmisë së madhe është roman i shkrimtarit Ismail Kadare, botuar në vitin 1973 në Tiranë. Paraqet pjesën e parë të diptikut "Koha e Grindjes". Romani është epope homerike mbi prishjen e dy shteteve komuniste, i cili prekte temën tabu të përçarjes së botës komuniste.
Read more or edit on Wikipedia

language: Albanian
date of publication: 1972

Public

nothing here

Editions

add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline