Work

Euskal Herriko udalen izendegia

wd:Q93747465

Euskal Herriko udalen izendegia Euskaltzaindiak 1979. urtean argitaratu zuen izendegi bat izan zen. Erdarazko bi izenburu ere bazekartzan liburuak azalean: Nomenclátor de los municipios del País Vasco = Nomenclature des communes du Pays Basque.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Euskal Herriko udalen izendegia, Nomenclature des communes du Pays Basque, Nomenclátor de los municipios del País Vasco
language: Basque
date of publication: 1979
published in: Bilbao

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline