Work

Förteckning över Sveriges Biografer (1930)

wd:Q93803749

original title: Förteckning över Sveriges biografer
subtitle: dessutom adress- och telefonuppgifter å ägare och föreståndare samt övriga upplysningar av intresse för facket
language: Swedish
date of publication: 1930

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline